Bogø Grundlovsforening
Grundlovsfest på Bogø
Velkommen til Grundlovsforeningen på Bogø
Følg os på Facebook:

https://www.facebook.com/Bogogrundlovsforening

#flytdogtilbogø


Over 100 år gammel tradition holdes i hævd på Bogø

Grundlovskørsel med pyntede biler og madkurv

 

Hvert år den 5. juni samles omkring 500 mennesker foran den gamle rytterskole på Bogø. Det er både fastboende, sommerhusejere, tidligere Bogø-boere og gæster udefra. De kommer i biler, på traktorer, på cykler, på crossere, til hest eller i hestevogn. Fælles for alle er, at køretøjerne er flot pyntede med bøgegrene og blomster. Stemningen er høj og understøttet af et lokalt bigband.

 

Fra rytterskolen kører de feststemte deltagere i optog ad en traditionsrig rute. I skoven gør de holdt ved den gamle skovpavillion og nyder madkurven og kaffen, mens de lytter til grundlovstalen.

 

Sådan har det været i over 110 år. Dengang foregik turen dog ikke på crosser, men i hestevogne. Men bøgebladene er nøjagtigt lige så grønne, anledningen nøjagtigt den samme, nemlig festligholdelsen af vores Grundlov, som blev underskrevet i 1849, og stemningen nøjagtigt lige så glad som dengang for godt 110 år siden.

Det er en decideret folkefest, og folk på Bogø er utroligt stolte over at kunne blive ved med år efter år at trække så mange til. Det er en tradition, det vækker følelser i alle, og det er et af årets højdepunkter på Bogø. Køretøjerne bliver pyntet, og alle mødes og kører hele øen rundt i en lang kortege. Tidligere sluttede man af med fest i Skovpavillionen. I dag nøjes man med at spise sin medbragte mad og hygge sig med hinanden.

Sansynligvis er det den eneste grundlovsforening og grundlovskørsel af sin art i Danmark, og som stadig holdes i hævd.

 

Desværre vides det ikke med sikkerhed, hvor gammel grundlovsforeningen er. Man kender heller ikke årsagen til, at den blev dannet. De ældste protokoller gik til ved en brand for mange år siden.

Men at traditionen med at holde grundlovsfest på Bogø er over 110 år gammel, er der ikke tvivl om. I et interessant klip fra Stubbekøbing Avis 6. juni 1900 står:

’For en del Aar siden havde man på Bogø fået indført den Skik at fejre Grundlovsfest ved i Fællesskab at køre Øen rundt. Vogntoget, som ledsagedes af Hornmusik, gik først ud til Skansen på Vestpynten (Vesterskov) og derfra ud på Østsiden for at skulle i skoven, hvor man i munter Feststemning nød de medbragte Mad- og Drikkevarer.

Det var netop i de Aar, da Striden om Grundloven stod på sit højeste, at man her på Bogø ville vise, at også her var Kong Frederiks Folkegave elsket, og at også på denne lille Ø ville man være med til at ære den og kæmpe for den, så længe der endnu var Tøddel eller Bogstav af den tilbage. Men da i Slutningen af Firserne de Moderate gjorde ”højre om” og derved udviskede de politiske Skellinier og slappede den politiske Interesse hos en stor del af Folket, høre vore Grundlovsfester op.

I år havde imidlertid nogle Gaardmænd undfanget den Idé atter at fejre Grundlovsdagen på den gamle Vis, og i Gaar så man da igen en anselig Vognrække, fyldt med glade Mennesker, føre fra Forsamlingshuset ud til Skansen, hvor der gjordes holdt et Øjeblik, og turen sluttede som i gamle Dage nede i Skoven – med Bal.’

 

Bogø Grundlovsforening er upolitisk. Alt er baseret på frivillige kræfter, og foreningen donerer hvert år en stor del af sit overskud til formål, der kommer Bogø til gavn.