Pressen skriver
www.bogoetidende.dk

Grundlovskørsel 2008

Af Sylvia Leonhardt

”Hvert år mødes vi for at fejre grundloven – vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.” Således indledte socialordfører Mette Frederiksen, årets grundlovstale.

Men forinden da, havde vi mange glade bogøere allerede sat kryds ud for flere af de traditioner der hører til grundlovsdagen, når man bor på Bogø.

Jeg kan ikke huske hvornår vejret sidst har været så fantastisk som det var i år. Solen bagte ned fra en skyfri himmel og humøret var højt hos alle der i torsdags den 5. juni var mødt op ved Rytterskolen - eller vi skulle måske hellere sige ved slagterens - klar til at høre Møns Big Band spille (som altid havde de ”Congratulations” på deres repertoire til ære for Hanne Lejre der jo, som det er mange bekendt, har fødselsdag på dagen og i år endda 70 års) og klar til at køre øen rundt i eller på køretøj efter eget valg. Også i
år havde rigtigt mange brugt megen tid på at pynte deres køretøj. Ruten lignede sig selv, med pause på Vesternæs, hvor de kyndige køretøjsbedømmere nøje studerede ekvipagerne . Turen fortsatte mod Østerskov og Skovpavillonen, hvor mange havde indfundet sig ved de lange kaffeborde. Traditionen tro blev vi modtaget af et veloplagt Møns Big Band som i hast havde skiftet spillested. Man kunne nu forsyne sig med kaffe og lagkage eller fadøl, franske hotdogs og is eller måske det hele! Ulrik og Helle langede som vanligt gladeligt pølser og is over disken.

Underholdningen bød også på traditioner; nemlig Bogø Dame- og Mandskor. Årets taler, Mette Henriksen, blev budt velkommen af Bogøsangen, der som sædvanligt var ved at få taget til lette i den romantiske skovpavillon. Mette Henriksen startede med at undskylde den lidt for sene ankomst, men talte sig straks ind i vore hjerter da hun roste sangen, arrangementet og ikke mindst vores dejlige ø. Der blev talt om frihed og demokrati – at vi i Danmark for 159 år siden slap demokratiet løs og dermed er et af verdens ældste lande med demokrati og at grundlovens rettigheder gav friheden fodfæste i vores land. Det kunne ikke undgås at lave en kobling til angrebet på den danske ambassade i Pakistan og terror i det hele taget, som jo desværre er blevet en del af vores verden og er en trussel mod vores levevis, vores frihed og demokratiet. Mette Henriksen opfordrede nye generationer til frihedskamp, der skal sætte mennesker i Danmark fri. Mennesker som ikke har den frihed de har ret til. Hun kom lidt nærmere ind på det ved at nævne at den sociale arv, etnisk oprindelse og køn fungerer som barrierer for almindelige menneskers frihed.
Ligeså berørtes ligeløn for kvinder og indvandreres påklædning som issues der ikke burde begrænse nogens frihed. Sundhedssikring blev nævnt som et område, hvor skellene bliver større og større herhjemme, og her var det lige før at talen blev en anelse valgk(r)ampagtig da der – dog med rette – blandt meget andet, blev kritiseret for at folkeskolerne ikke blev vedligeholdt – hverken hvad rammerne, kvaliteten af undervisningen eller integration angår. Mette Henriksen høstede – ikke ufortjent – stort bifald.

Herefter nåede man til de mere ”alvorlige” dele af arrangementet, nemlig uddeling af priser til de bedst pyntede køretøjer. I kategorien ”voksen” var det amerikanerbilen med reg.nr. DR 65046, krammedyrsbilen og Timo med kaffevognen der havde fundet nåde for dommernes øjne, og i den anden kategori, ”børn”, var det Tim Nielsen (IG), Bårsebagerens datter og Frida fra Østerskovvej 6, der var de heldige – eller vi må jo sige fantasifulde vindere! Et andet vigtigt punkt var trækning på grundlovskort der jo dagene forinden var blevet solgt til den latterligt lave sum af kr. 20,00. De heldige med følgende numre kan afhente deres præmie der venter på dem i Brugsen: 975, 693, 822 og 810.

Som noget nyt i år havde man valgt at give de penge der kommer ind via salg af de føromtalte kort m.m. tilbage til Bogø, så de kan komme i omløb og man havde i år valgt at give kr. 5.000 til Bogø Tidende v/Jørgen Stæhr, for det store arbejde han gør med at holde øens beboere og ”gamle” bogøere som nu bor i Kerteminde, Frankrig eller på den anden side af dammen, informeret om hvad der rør sig på vores lille ø, ligesom han underholder os med diverse underfundige artikler og ikke mindst flotte billeder. Det er rørende at Grundlovsforeningen vælger at give penge væk som de har fået ind ved at gå fra dør til dør. Gaven og den hædrende omtale kom tydeligvis bag på den gamle redakteur som rørt takkede for den gavmilde check.

Der er vist ingen tvivl om, at vi bogøere er glade for vores ø og ikke mindst for vores grundlovskørsel. Tænk, at vi i så lille et samfund har noget, som de (vist ikke) har nogen andre steder i riget.