Familiens Hjemmeside
Velkommen til vores hjemmeside
Grundlovsfesten
Af Peder Thorvald 09.06.2010
Lørdag den 5. juni var det grundlovsdag over hele landet, men det eneste sted i hele riget hvor man festligholder dagen med brask og bram er på Bogø, og der er tale om en tradition som har bidt sig godt fast.

Møns Big Band underholdt ved den gamle Rytterskole medens optoget samledes og gjorde klar til at bevæge sig ud på ruten. Ikke at jeg skal gøre mig klog på deres kunnen, men jeg syntes altså at de bliver bedre og bedre...altså bandet.

I år mener jeg at der var betydeligt flere med i optoget end der har været de sidste par år; og det selv om mange af øens beboere deltog i den store sejlads Tærø Rundt. Der var mange flot pyntede biler og traktorer, adskillige heste, og et hav af cyklende. Deriblandt mange med børn og mange unge.

Årets taler i skovpavillonen ved det fælles kaffebord var folketingsmand for venstre, Flemming Møller, som blandt andet kunne fortælle, at vi fejre grundloven for 161. gang, og han slog fast at det ikke var så nemt at få etableret et egentligt demokrati. Den enevældige konge og godsejerne var ikke meget for at opgive deres magt (se hele talen her). Efter talen var der underholdning ved Bogø Damekor og Bogø Musikskoles dygtige unge mennesker gav prøver på deres kunnen medens Big Bandet spillede udenfor på pladsen.

De bedst pyntede køretøjer blev præmieret, og vinderne af de solgte lodder blev udtrukket. Hvis alle ikke nåede at få udleveret deres præmier er numrene som følger: 540, 825 og 856.